یک فنــ❤️ــجان آرامــシ__ش|محدثه چمن آرا کاربر یک رمان-نود هشتیا

یک فنــ❤️ــجان آرامــシ__ش|محدثه چمن آرا کاربر یک رمان

"بغض، تنهایی"این روزها عجیب بغض می‌کنم؛ بغض هایم تو خالی است، خواب هایم بی تفاوت. بغض هایم شکسته نمی‌شود؛ فقط، گاهی در گلویم رخنه می‌کنند.بغض هایم شده اند، حاصل تنهایم؛ نه شکست عشقی خوردم، نه عاشق شدم، نه کسی را از دست داده ام؛ فقط، این روزها بیش از اندازه احساس تنهایی و بغض می‌کنم؛ شاید...نمی‌دانم! شاید، ح

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما