آموزش زبـــان کُــــردی-نود هشتیا

آموزش زبـــان کُــــردی

15_ (گ: گــ ـگـ ـگ گ)گه‌ڵا، هه‌نگاو، مانگ، ڕه‌نگ، گورگ، مانگا، گرێو، گڕ، گریان، گاڵته،در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " g / G" نشان داده می‌شود.--------------------------16_ (ل: لــ ـلـ ـل ل)لێو، که‌ل و په‌ل، که‌لاوه، لاو، لاواز، گه‌رده‌لوول، لۆتی، مه‌له، مه‌ل، لێبووردندر الفبای لاتین این آوا را با

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما