وای وای وای به دنیا اومد!-نود هشتیا

وای وای وای به دنیا اومد!

انرژی دهد کوک خودش انجمنی رااز دست همه نجات داد او، منی راوای وای وای وای وای!فهمیدید چی شد؟!وای! به دنیا اومد. کی؟! کوکی!از کجا؟! در این آشفته بازار غم‌ها اومد اون از شهر شادی‌هاگفتم با شعر شروع کنم جالب شه؛ همش داره شعر می‌شه! البته کوکی شعر در وصف خودش رو دوس داره هرچند میگه چیزی نمیفهمهخب خب خب وای وای

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما