گفتگو دوستانه-نود هشتیا

گفتگو دوستانه

یه زمانی (حرف خیلی وقت پیشم نیستا ) دخترا خیلی سخت بود براشون که عکسشون پخش بشه.دیده شد مواردی که حتی دختره اقدام به خود کشی میکردن و از این قبیل حرفها.یه جورایی با پیشرفت علم و تکنولوژی و چیزایی که میبینیم دخترای نسل دهه هفتاد یا آخرای دهه شصت به بعد دیگه براشون این چیزا مهم نیست.یه جورایی کلاس هم میدونن ع

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما