نقد رمان موریانه ای بر تابوت خیال / م . میم / توسط شورای نقد-نود هشتیا

نقد رمان موریانه ای بر تابوت خیال / م . میم / توسط شورای نقد

​ به نام خدا​ نقد رمان موریانه ای بر تابوت خیال توسط شورای انجمن یک رمان: نویسنده توجه داشته باشد که منتقد با توجه به اصول نقد کرده است و پای نظر شخصی و... نگذارد. دو روز صبر کنید تا تمامی نقد ها در صفحه قرار گیرید. بعد از اتمام نقد، شما باید با توجه به نکات رمان خود را ویرایش کنید. اگر مشکلی بود در خصوصی

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما