روش انتخاب رنگ لباس متناسب با پوست-نود هشتیا

روش انتخاب رنگ لباس متناسب با پوست

: هر یک از رنگ های طبیعت زیبایی خاص خود را دارند. هر یک از ما می توانیم از این رنگ ها در لباس هایی که به تن می کنیم و یا کفش هایی که به پا می کنیم استفاده کنیم و از آنها لذت ببریم؛ اما آیا همه این رنگ های زیبا به چهره ما نیز سازگار است یا به نوعی با رنگ پوست مان ناهماهنگ است. پوست تیره : کسانی که پوست های تیره دارن

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما