فریاد بی صدای دل-نود هشتیا

فریاد بی صدای دل

به نام آفریدگار قلم​ دل از آن دست عضو هاست درد می گیرد،ضربه میبیند،می شکند و ترمیم میشود و تنها صدایش،تپش های بی وقفه هستند. دل با سکوت ضربان هایش حرف خود را فریاد میزند.با درد،با زجر،با آه های جان سوزی که سنگ را نرم میکند فریاد میزند اما باز نمی تواند به انسانی بفهماند که مرا نشکن!من هم زنده ام! دل سال هاست که د

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما