فضیلت و خواص سوره جمعه-نود هشتیا

فضیلت و خواص سوره جمعه

Please Login or Register to view hidden text. سوره جمعه شصت و دومین سوره های قرآن كریم است سوره جمعه شصت و دومین سوره های قرآن كریم است كه مدنی و دارای 11 آیه دارد . در روایات برای خواندن این سوره ، آثار و برکات بسیاری اعم از حسنه در دنیا وآخرت ، ایمنی از خطرات ، دوری از وساوس شیطانی و ... بیان شده است . در

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما