طریقه خواندن نماز توبه-نود هشتیا

طریقه خواندن نماز توبه

Please Login or Register to view hidden text. نماز توبه بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا غسل کنید. و بعد دو تا نماز دو رکعتی بخوانید (مانند نماز صبح ) با این تفاوت که در هر رکعت بعد از حمد سه مرتبه سوره ی توحید، یک مرتبه سوره ی فلق و یک مرتبه سوره ی ناس بخواند. بعد از تمام شدنِ نماز، هفتاد بار استغفار کرده و ب

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما