برای در امان ماندن از شر شیطان سوره بقره را بخوانید-نود هشتیا

برای در امان ماندن از شر شیطان سوره بقره را بخوانید

Please Login or Register to view hidden text. افضل بودن این سوره ظاهرا به خاطر جامعیت آنست مومنان علاوه بر قرائت قرآن کریم همواره باید به مفهوم و محتوای نهفته در آیات مبارکه این کتاب ارزشمند توجه داشته باشند. توجه به مفهوم آیات قرآن کریم باعث راهنمایی هرچه بهتر انسان ها در مسیر زندگی و پیمودن راه صحیح می شو

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما