ساخت بستنی قیفی با پارچه نمدی-نود هشتیا

ساخت بستنی قیفی با پارچه نمدی

آموزش بستنی قیفی مگنتی وسایل مورد نیاز مدل اول: پارچه نمدی پنبه برای درست کردن قیف روی پارچه نمدی به رنگ کرم و یا قهوه ای یک دایره بکشید و جدا کنید بعد به صورت مخروط تا کنید.و چند کوک کوچک بزنید. میتوانید پنبه را به صورت گلوله در بیاورد و داخلش قرار دهید و یا با پارچه یک دایره در بیاورید و داخل آن را با پنبه پر کنید و

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما