دعا های مختلف جهت درمان

دعا های مختلف جهت درمان

دعا جهت دفع نیش عقرب زمانی که نوح به کشتی سوار شد نخواست عقرب را به همراه خود ببرد،عقرب گفت

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما