داستان ضرب المثل(بیلش را پارو کرده)

داستان ضرب المثل(بیلش را پارو کرده)

بيلش را پارو كرده مي گويند، اگر كسي* چهل*روز پشت* سر هم* جلو در خانه*اش* را آب* و جارو كند،

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما