بوریا بافی

بوریا بافی

حصیر بافی از قدیمی ترین صنایع دستی و شاید کهن ترین آنها در استان خوزستان است. این هنر- صنعت

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما