بوسه امید

آن روز هاعطر باران باروت، چکمه های مشکی جنگ را بوسه میزد!سفیدی گچ دیوار های خانه های صلح،

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما