غرور

- کیه ؟+ نمیشناسمش- حتی نپرسیدی کیو میگم ، تو یه مهمونی 100 نفری ، بعد انتظار داری حرفتو باور کنم ؟- نمیشناسمش ، واقعا+ از کی نمیشناسیش- 5 سال و 2 ماه پیش + قبل اون چه قد میشناختیش ؟- هیچی + تو چشمام نگاه کن- جانم ؟+ برام تعریف کن- نگاش کن ، چشم هاش رو نگاه کن + همه جارو نگاه میکنه - به جز من+ به چی فکر میکنه ؟- هیچی

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما