دلنوشته سرخابی | ف.شیرشاهی کاربر انجمن یک رمان

من تو دلنوشته مهارت خاصی ندارم، از دوستم که پرسیدم دلنوشته رو توضیح بده؛ گفت«: دلنوشته یعنی حرف دل، همونی که کنج دلت نشسته.» کنج دلم یکم حرف نشسته، حرف هایی که مخاطب دارن. یه مخاطب مهربون و با گذشت که تک تک لحظه های زندگی ش برای ما گذشت! 4 / 1 / 1396 (فروردین) ساعت: 2:13 بامداد می نویسم تا بماند روزی... که منی دیگر نی

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما