دلنوشته سرخابی | ف.شیرشاهی کاربر انجمن یک رمان

من تو دلنوشته مهارت خاصی ندارم، از دوستم که پرسیدم دلنوشته رو توضیح بده؛ گفت«: دلنوشته یعنی

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما