داستان کوتاه زندگی سوخته|Ariyanaکاربر انجمن یک رمان

نام رمان:زندگی سوخته ژانر:اجتماعی،غمگین خلاصه:زندگی نابود شده تنها در یک ثانیه.شادی آغاز سفر و هنگام برگشت به خانه ی رویایی،دیدن آن صحنه از عهده هیچکس بر نمیاید.آن خانه رویایی و اعضای رویایی آن به خاکستر تبدیل شده بودند.دیگر چگونه میتواند زندگی کند؟دست و پنجه نرم کردن با عمویی که قاتل زنجیره است آنقدر ها هم آسان نیست.ش

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما