سرنوشت

دریا متلاطم شد ، وهر آنچه را که در درون داشت بیرون ریخت و با موجهایپی در پی به ساحل حواله

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما