هاله شما چه رنگی است؟

آیا می دانید هاله شما چه رنگی است؟ اول فروردین، "سیاه" دوم تا یازدهم فروردین، "ارغوانی" دوازده تا بیست و یکم فروردین، "سرمه ای" بیست و دوم تا سی و یکم فروردین، "نقره ای" یکم تا دهم اردیبهشت، "سفید" یازده تا بیست و چهار اردیبهشت، "آبی" بیست و پنجم اردیبهشت تا

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما