دوئلMaryaامید جمشیدی و

سلام سلام به طرفداران دوئل هاگوارتز!من مجری این مسابقه هستم و براتون این مسابقه رو زنده گزارش میکنم.قوانینم که میدونید،نباید هموبکشن و لتوپار کنن وگرنه مأموران آزکابان پذیراشون خواهند بود! خب....خب ببینید که امید جمشیدی با اشتیاق وارد سالن شد.اسلیتیرینی هارو ببینید که دارن براش کف میزنن!و حالا ماریا وارد میشود!

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما