مجموعه حکایت به زبان اچمی و ترجمه فارسی آن

داستان پیرزن و گنجشک( گویش هرمی) حکایت به زبان اچمی: یک پیرزنی صُب وَگَّه، زِئرِ یک فَسیلی

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما