بهترین سخنی که تا به حال شنیدی چیه؟

بهترین سخنی که تا به حال شنیدی چیه؟

خوب اول خودم شروع می کنم حالا می تونه شعر یه سخن قصار یا هر چیزه دیگه باشه فقط یکم پند امو

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما