سکوت شما نشانه ی چیه؟

واسه من سکوتم بستگی به موقعیتش داره تو موقع جر و بحث و دعوا یعنی اینکه دیگه خفه شو سوالی ازم کنن یع

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما