بت دوره‌گرد

صبح، سها زودتر از من بیدار شده و صبحانه درست کرده بود. سرحال بود و شاد. پ

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما