مگه نمیگن مرگ حقه؟...من حقم رو میخوام:)

همه چیو سخت میگرفتی...همه چیو/الا دستام:) وقتی حکم دل شد من سوختم و تو هم باختی""" گردنم درد میکنه ا

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما