کارآفرینی به شیوه اصغر توفیقی: بنیانگذار شرکت باند و گاز و پنبه کاوه

علم و هنر کارآفرینی از زمانی که وارد ایران شده است در انگاره ها

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما