هدايت برنامه‌ی عمليات تا كسب نتيجه: تکنیک‌های کاربردی مدیریت برتر (۲)

در سایت سازمان مدیریت INSEP، اهداف چنین تعریف شده است: "کمک به م

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما