تصویر هابل از سحابی سیاره ای شبیه چشم

تلسکوپ هابل تصویری شبیه چشم را از یک سحابی سیاره ای در فاصله ۴۹۰۰ سال نوری زمین ثبت کرده اس

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما