انتشار دی اکسید کربن تهدیدی جدی برای کیفیت غذا

محققان اعلام کردند که با تداوم تراکم و انباشت دی اکسید کربن در اتمسفر، تا چند دهه دیگر کیفی

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما