زنبورهای عسل هم معتاد می شوند

تحقیقات نشان می دهد زنبورهای عسل در صورت مصرف آفت کش های حاوی نئونیکوتینی، معتاد آن می شوند

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما