سلوک

به نام خداداستان کوتاه...نیمه شب در بیابان به سوی خدا رهسپار شدم.جامه بر تن ،چاروق در پا و

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما