آیا نارنجی شدن ادرار نوزاد نشانه خطر است؟

در نوزاد سالم، ادرار به رنگ زرد کمرنگ تا پررنگ است علت نارنجی شدن ادرار نوزاد در نوزاد سا

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما