شاقول انديشه: آموزش كاربردی منطق كلاسيک بر پايه داستان‌های كوتاه

شازده کوچولو پرسید: «تو کی هستی؟ خیلی خوشگلی...» روباه گفت: «من

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما