گُلی میترسم که پژمرده شی بمیری و بری گُلی اگه خاری بره باز توو تنت میمیرم منه کُولی گ

گُلی میترسم که پژمرده شی بمیری و بری گُلی اگه خاری بره باز توو تنت میمیرم منه کُولی گُلی بی

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما