کورت وانِگات: آخرین مصاحبه و سایر گفتگوها

این مصاحبه دراصل ترکیبی از چهار گفتگوست که با کورت وانِگات در خل

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما