نرم افزار انکی

مقدمه آنکی نرم‌افزاری است که به خاطر سپاری مطالب را آسان می کند. روش مطالعه با انکی از روش‌

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما