من: سلام خانوم!!!!!! -معلم: زهر مار!برو گمشو رو صندلیت! -من: این چه طرز رفتار کردنده

من: سلام خانوم!!!!!! -معلم: زهر مار!برو گمشو رو

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما