جملات کاربردی زبان فرانسه

جمله Je ne comprends pas به معنی من متوجه نمی شوم. جمله Pouvez-vous repeater? به معنی می

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما