جملات پرکاربرد آلمانی در سفـــر

صبح به خیر: guten morgen گوتن مرگن روز به خیر: guten tag گوتن تاگ عصر یه خیر: guten

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما