5 تفاوت بین انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی از ریشه واحدی ساخته‌شده‌اند. بااین‌حال، چهار قرن گذشته سبب شد

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما