گاهی نباش ... خودت را بردار و کمی دورتر از قافله بایست ، وجودت را از همه ی آدم هایِ ا

گاهی, نباش, ... خودت, را بردار, و کمی دورتر, از قافله, بایست, ، وجودت, را از همه ی آد

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما