دلتنگی

روزی برای اینکه او دیگر  نیست دیگر شاعرانه هایش را نمی گوید غمگینی اری حق داری برای غمگین ب

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما