درخواست ناظر برای رمان سکوت سرخ خار ها

https://forum.98iia.com/tags/ماجرایی٫ فانتزی٫ خون آشام/ یه نقد فوق العاده تخصصی میخواستم. 

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما