زندگی را از سر بگیر همانی باش که دیگران میخواهند اما این را نیز به خود بیاموز در تنها

 زندگی را از سر بگیر  همانی باش که دیگران میخواهند  اما این را نیز به خود بیاموز  در تنهایی هایت,در

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما