باید تحقیر شدع باشی تا لذت غرور رو بفهمی! ((:

باید تحقیر شدع باشی تا لذت غرور رو بفهمی! ((:

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما