دوخطـــ❃☘ــــــی : )

گاهی نه اشنا دردت را میفهمد! نه حتی صمیمی ترین دوست! گاهی باید تنهایی،درد را فهمید! تنهایی،خلوت کرد

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما