افسوس

ازینجا تا خدا افسوسِ افسوس هزاران ماجرا افسوس افسوس زمانه فتنه هایت خاطرم هست بسی درد و بلا افسو

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما