من یک بار متولد شده‌ام لیکن هزار‌ها بار مُرده‌ام شعر،به من یاری داد تا عذاب‌های این م

من یک بار متولد شده‌ام لیکن هزار‌ها بار مُرده‌امشعر،به من یاری داد تا عذاب‌های این مرگ را کمتر حس کن

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما