کتاب ماجراهای من و درسام – علوم هشتم

از قدیم نمره ۲۰ رای خودش جایگاه و شأن و مقام خاصی داشت. یه جورایی عدد ۲۰

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما